Fijne feestdagen

Misschien heeft u het al gehoord: de Lekdijk moet worden versterkt, zodat hij ook in de toekomst voldoende veilig is. In 2017 is er op globaal niveau gekeken wat er nodig is om de dijk te versterken. Komend jaar voeren we alvast grondonderzoek uit op het traject Irenesluis – Culemborgse Veer om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de dijk. In 2021 starten we het deelproject definitief op.

Wat betekent de dijkversterking in de praktijk?

We starten in 2021 met de verkenningsfase. In deze fase gaan we samen met u verkennen wat de best mogelijke oplossing is voor de dijkversterking op het traject Irenesluis – Culemborgse Veer. Op onze website hebben we de deelprojectpagina alvast ingericht, met bijvoorbeeld de planning.

Blijf op de hoogte

Meldt u zich alvast aan op de nieuwsbrief en we houden u automatisch op de hoogte van het laatste nieuws of bijeenkomsten. Aanmelden doet u via onze website.

Planning 2020 - 2022
Begin 2021 Stap 1
Verzamelen wensen bewoners en betrokkenen
Eind 2021 Stap 2
Toewerken naar drie kansrijke oplossingen
Medio 2022 Stap 3
Onderzoeken van de kansrijke oplossingen
Medio 2023 Stap 4
Het waterschap komt met een voorkeursoplossing