Evaluatie communicatie en participatie Lekdijk afgerond: wat zijn de verbeterpunten?

Het afgelopen jaar heeft onderzoeksbureau Opiniepijlers in opdracht van het waterschap de huidige communicatie- en participatieaanpak geëvalueerd. Dit is gedaan door een enquête uit te zetten en verdiepingsgesprekken uit te voeren. Ruim honderd bewoners hebben de online enquête ingevuld en er hebben telefonisch drieëndertig verdiepingsgesprekken plaatsgevonden. De meeste reacties zijn opgehaald in de eerste drie deeltrajecten van Sterke Lekdijk: Wijk bij Duurstede – Amerongen, Salmsteke en Culemborgs Veer – Beatrixsluis.  De resultaten zijn verwerkt in een rapport en we hebben nagedacht over verbeterpunten.

Wat gaat er goed?

De onderzoekers concluderen dat de informatiefunctie vanuit het waterschap op orde is. Bewoners voelen zich geïnformeerd en betrokken en hebben vertrouwen in het waterschap als uitvoerende partij voor de dijkversterking. De nut en noodzaak om de dijk te versterken is helder en de toon, frequentie en leesbaarheid van informatie is goed.

Wat kan er beter?

De onderzoekers stellen vast dat bewoners aan de dijk niet altijd op de hoogte zijn van de planning. Ook duurt de beantwoording van vragen soms te lang, is het niet altijd duidelijk hoe informatie teruggekoppeld wordt en wat er met de inbreng van bewoners wordt gedaan. Daarnaast werd genoemd dat de toon waarop het waterschap op individueel niveau met bewoners communiceert beter kan. Minder zakelijk, meer persoonlijk.

Hoe brengen we de aanbevelingen in de praktijk?

De afgelopen tijd hebben we bij project Sterke Lekdijk de aanbevelingen ter harte genomen en gekeken naar hoe we die kunnen doorvoeren. We gaan aan de slag met:

  • Het nog meer betrekken van bewoners aan de dijk. Bijvoorbeeld door eerst persoonlijk kennis te maken, in plaats van gelijk algemene bewonersavonden. We zetten in op meer individuele gesprekken, ook over de wijze van betrokkenheid bij de dijkversterking.
  • We zorgen voor een standaardprocedure voor terugkoppeling van informatie. Met vaste reactietermijnen en helderheid over waarom een vraag wel of niet al te beantwoorden is.
  • We besteden nog meer aandacht aan de planning en het proces. Hoe ziet de dijkversterking eruit? Wat gebeurt er in welke fase? Op welke tafels worden plannen nog meer besproken naast bewonersavonden?
  • We zetten in op maatwerk. Geeft een bewoner aan de voorkant aan alleen nieuwsbrieven te willen ontvangen, dan zorgen we daarvoor. Wil iemand betrokken zijn bij werkateliers en bewonersavonden? Dan zorgen we ervoor dat we de bewoner daarvoor uitnodigen.
  • We gaan nog beter ophalen bij bewoners waar precies de informatiebehoefte zit. Waar moeten we meer aandacht aan besteden en hoe kunnen we het nog beter doen?

Sterke Lekdijk

Sterke Lekdijk

Bekijk het onderzoeksrapport

Het onderzoeksrapport van Opiniepijlers is in te zien via onderstaande link.

Dank voor uw deelname

We willen alle deelnemers aan het onderzoek van harte bedanken. Met de opgehaalde resultaten kunnen we onze communicatie en participatie nog verder optimaliseren. Het idee is ook om jaarlijks te evalueren om zo te blijven leren en verbeterpunten door te voeren.

Vragen

Heeft u vragen over het rapport of het uitgevoerde onderzoek, laat het ons weten via sterkelekdijk@hdsr.nl.