Bewonersavond Nota Voorkeursalternatief

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de Nota Voorkeursalternatief klaar voor de versterking van de Lekdijk tussen de Irenesluis en het Culemborgse Veer. Tijdens de informatieavond op 28 juni licht het waterschap deze nota toe. Er is dan ook mogelijkheid voor het stellen van vragen en inbrengen van ideeën. Omwonenden en iedereen die belangstelling heeft, zijn van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen.

In het plan zijn op hoofdlijnen de maatregelen voor de dijkversterking opgenomen. Er wordt uitgelegd welke keuzes zijn gemaakt en waarom. Verder is voor de hele dijk in beeld gebracht welke maatregelen noodzakelijk zijn om de dijk goed te blijven beheren. Tenslotte geeft het waterschap aan waar het kansen ziet om samen met andere organisaties verbeteringen in de omgeving door te voeren op het gebied van recreatie, verkeer en natuur.

Ontmoeten en informeren

Het waterschap gaat graag in gesprek over de Nota Voorkeursalternatief op 28 juni om 19.30 uur in Sociaal Cultureel Centrum de Wiese te Schalkwijk. Vanaf 19:15 uur bent u welkom voor een kop koffie of thee. Om 19:30 uur starten we met een korte presentatie. Daarna is er volop gelegenheid om op de informatiemarkt het kaartmateriaal in te zien en vragen te stellen. De collega’s van de provincie Utrecht en gemeenten zijn ook aanwezig. Zij zullen ingaan op de plannen op het gebied van de weginrichting, recreatie en natuurontwikkeling. Geïnteresseerd? Meld u dan aan!

Waar en wanneer is de bijeenkomst?

Informatieavond over Nota Voorkeursalternatief dijkversterking, 28 juni 19.30 uur – inloop vanaf 19.15 uur in Sociaal Cultureel Centrum De Wiese in Schalkwijk. Aanmelden per e-mail naar icu@hdsr.nl

Over Sterke Lekdijk

De dijkversterking Irenesluis – Culemborgse Veer maakt deel uit van het project Sterke Lekdijk, de versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Sterke Lekdijk is weer onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dat programma versterkt voor 2050 ongeveer 1500 kilometer dijken in Nederland.