Sterke Lekdijk als lichtend voorbeeld van duurzame innovatie

Ons dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk werkt in een Innovatiepartnerschap met drie aannemers. Het doel: emissieloos de dijk versterken en innovaties op grote schaal doorontwikkelen en toepassen. Dat blijft niet onopgemerkt. In de nieuwste editie van tijdschrift Milieu worden Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Sterke Lekdijk aangehaald als lichtend voorbeeld van duurzaam innoveren.

Grote opgave, duurzaam dijkversterken

Sterke Lekdijk is een grote dijkversterkingsopgave van 55 kilometer, van Amerongen tot Schoonhoven. Met hoge ambities als duurzaam dijkversterken en innovatief te werk gaan, was er iets nodig dat de ambities ook daadwerkelijk mogelijk zou maken: Innovatiepartnerschap. 'Het Innovatiepartnerschap is een krachtig
instrument om duurzame innovaties aan te jagen', vertelt contractmanager Waldo Molendijk. 'Het is met name geschikt voor opgaven waarvoor nieuwe oplossingen nodig zijn en waar sprake is van een treintje van projecten. Dan kunnen de innovaties grootschalig worden toegepast en weten de innovatiepartners dat hun investeringen na een goede ontwikkelfase gaan renderen.'

Lees het volledige artikel over Innovatiepartnerschap via de volgende link: Innovatiepartnerschap jaagt duurzaam innoveren aan.