Nu beschikbaar: App die het risico op piping nauwkeuriger bepaalt

Een succesvolle innovatie uit het programma Sterke Lekdijk

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt kan een groot deel van de Randstad overstromen, tot Amsterdam aan toe. Daarom wordt de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt, over een totale lengte van 55 km. Met deze dijkversterking zorgen we ervoor dat de dijk ook in de toekomst voldoende veilig is en voldoet aan de normen die sinds 2017 gelden. Daarbij zetten we in op een veilige dijk die ruimtelijk aantrekkelijk is en fungeert als verbindend element voor onder andere water, mobiliteit, cultuur, recreatie en natuur.

Innovatie is voor het programma Sterke Lekdijk een belangrijk middel om de gestelde doelstellingen te behalen. Innovaties kunnen namelijk helpen goedkoper, sneller en/of duurzamer de dijk te versterken. Ook passen ze vaak beter in de beschikbare ruimte, waardoor bijvoorbeeld minder bomen hoeven te worden gekapt. Met als gevolg: tevreden stakeholders en een veilige dijk. Het verbeteren van rekenregels en -methodieken is een van de innovaties die we binnen het programma (door)ontwikkelen.  Een voorbeeld van zo’n innovatie is een app om het risico op piping sneller en nauwkeuriger te kunnen bepalen.

App ontwikkelen om risico op piping sneller en nauwkeuriger te kunnen bepalen

Bij piping stroomt water via een zandlaag onder de dijk door en komt achter de dijk weer omhoog. Doordat het water zand meeneemt ontstaat er na een tijd een doorgaande verbinding met het rivierwater en het land achter de dijk. Dit leidt tot een verzwakte dijk en mogelijk tot het bezwijken van de dijk. Dit wordt vaak voorkomen met kostbare maatregelen die ingrijpend zijn voor de omgeving.

Het gedetailleerd analyseren en doorrekenen van een dijkvak en het inzichtelijk maken van alle gegevens is een tijdsintensieve en kostbare activiteit. Binnen de innovatiepartners die samenwerken binnen het programma Sterke Lekdijk bestond de behoefte om dit proces te automatiseren. Door deze automatisering kunnen de nauwkeurige berekeningen sneller worden uitgevoerd. Dit leidt uiteindelijk tot minder ingrijpende maatregelen en daarmee minder impact op de omgeving en minder kosten.

Samen met De Stichtse Rijnlanden, innovatiepartners, experts en ontwikkelaars ontwikkelden we binnen zes maanden een werkend product

In december 2021 kregen de innovatiepartners groen licht om te beginnen met ontwikkelen. Aan de ontwikkeling werkten veel partijen mee: HDSR, Mourik, Van Oord en Lek-ensemble (Heijmans, GMB en De Vries en van de Wiel) en hun experts en ook ontwikkelaars van RHDHV, Fugro en Viktor.

Wouter Karreman, projectmanager van deze innovatie, vertelt enthousiast over de werkwijze: “In korte sprints schakelden we telkens met de experts. Hierdoor ontwikkelden we binnen zes maanden een werkend product. De app is direct op het project gebruikt en was dus direct van waarde.” Edwin Kester, ontwerpleider op deelproject Culemborgse Veer – Beatrixsluis heeft ervaren dat de piping app veel voordelen biedt in de verkenningsfase van een dijkversterkingsproject. “Met de app verkrijg je snel inzicht in de bodemopbouw binnen het projectgebied. En je bepaalt op een efficiënte manier waar zich een risico op piping voordoet en waar ruimte ligt voor optimalisatie om dit te voorkomen.”


Ben je ook geïnteresseerd? Kijk op de website of neem contact op!

De app is bruikbaar vanaf de verkenningsfase van projecten rondom dijkversterking en is vrij beschikbaar op het Viktor platform. Nieuwsgierig of de app van toegevoegde waarde is voor jouw project? Neem een kijkje op www.Github.com/Viktor-platform/piping-tool.  Heb je vragen? Neem dan contact op met Mark Caljouw, innovatiemanager Programmateam Sterke Lekdijk, via 06 – 21 15 01 28.