Stappenplan planuitwerkingsfase

De dijkversterking tussen het Culemborgse Veer en de Beatrixsluis kunnen we niet alleen. Daar hebben we u bij nodig. In de planuitwerkingsfase werken we toe naar een projectbesluit. Waar mogelijk nemen we uw reacties op het Voorkeursalternatief mee tijdens het detailleren van het ontwerp voor het versterken van de Lekdijk. Uw reacties zijn voor ons bijzonder waardevol. Verder komen er twee inspraakmomenten in deze fase en gaan we individueel in gesprek, waarover we u op de hoogte houden via de nieuwsbrief en de website. U kent de dijk het best; van die kennis willen we graag gebruik maken. Het onderstaande stappenplan laat zien hoe de planuitwerkingsfase eruit ziet. Hierdoor ontstaat er een dijk die sterk genoeg is en perfect past in de omgeving. Heeft u hierover vragen of opmerkingen, laat het ons dan vooral weten.

Eind 2021: Start planuitwerkingsfase

Status: Afgelopen

2022: Ontwerp: varianten en keuze

Status: Huidig

2023: Ontwerp projectbesluit

Status: Aankomend

2023-2024: Detailontwerp

Status: Aankomend

2024: Projectbesluit

Status: Aankomend