Uitnodiging digitale bewonersavonden en digitaal bezoekerscentrum

Header mailchimp logo SLD - CUB

Beste belangstellende,

Bij project Culemborgse Veer – Beatrixsluis zijn we aangekomen bij het Voorkeursalternatief, het plan op hoofdlijnen voor de dijkversterking. Afgelopen najaar hebben we drie kansrijke alternatieven gepresenteerd. Uw reacties en die van onze gebiedspartners, de gemeenten Houten en Nieuwegein, de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat, hebben we meegenomen bij het uitwerken van de alternatieven. We hebben gekeken welke elementen uit de alternatieven het meest kansrijk zijn en dat heeft geleid tot één plan op hoofdlijnen: het Voorkeursalternatief. We nodigen u uit om dit plan te bekijken in ons digitale bezoekerscentrum en zien u graag tijdens digitale bewonersavonden op 2 en 4 maart.

Digitaal bezoekerscentrum

Bij project Sterke Lekdijk speelt innovatie een belangrijke rol, ook op communicatievlak. Daarom hebben we een digitaal bezoekerscentrum ontwikkeld. In dit centrum kunt u op uw eigen tempo, wanneer u maar wilt, rondkijken. U vindt hier informatie over het Voorkeursalternatief, de planning en algemene informatie over de dijkversterking. Daarnaast hebben we een ruimte gecreëerd voor de projecten van onze gebiedspartners (meekoppelkansen). Deze projecten willen we gelijktijdig met de dijkversterking uitvoeren, om samen tot een veilige én mooie dijk te komen. Het bezoekerscentrum is geopend van 22 februari tot en met 7 maart.

Digitaal bezoekerscentrum

Bewonersavonden via een livestream

Op dinsdag 2 en donderdag 4 maart, van 20.00 – 21.00u organiseren we digitale bewonersavonden via een livestream. Tijdens deze avonden leggen we u uit hoe het Voorkeursalternatief is opgebouwd, waar u in het digitale bezoekerscentrum welke informatie kunt vinden en hoe het verdere proces van de dijkversterking eruit ziet. Tijdens de bewonersavonden is er volop ruimte voor vragen. Neem daarom vooraf alvast een kijkje in het digitale bezoekerscentrum, zodat u gericht vragen kunt stellen.

Meer informatie en individuele afspraak

Op onze website vindt u meer informatie over het bezoekerscentrum en de livestreams. Ook heeft u hier de mogelijkheid om een vervolgafspraak te maken met het projectteam.

Met vriendelijke groet,

Annelien Ter Meer
Omgevingsmanager dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis
Sterke Lekdijk – Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden