Nieuwsbrief Culemborgse Veer - Beatrixsluis

Header mailchimp logo SLD - CUB

Beste belangstellende,

We houden u graag op de hoogte van de plannen voor versterking van de Lekdijk tussen Culemborgse Veer en de Beatrixsluis.

In deze nieuwsbrief leest u ...

In deze tweede nieuwsbrief willen we u graag de meekoppelkansen laten zien. Dit zijn ontwikkelingen die  met de dijkversterking meegenomen kunnen worden. We onderzoeken samen met de gemeenten Houten en Nieuwegein, de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat of dat mogelijk is.

En verder:

  • Een terugblik op de afgelopen tijd
  • Wat komt er de komende tijd aan?
  • Wat heeft onze landschapsarchitect Johanna Bouma met de Lekdijk?
  • Kort nieuws

Wij wensen u veel leesplezier en natuurlijk ook alvast fijne kerstdagen. Lees de nieuwsbrief.

Namens het hele team,

Annelien Ter Meer