Nieuwsbrief Culemborgse Veer - Beatrixsluis

Header mailchimp logo Sterke Lekdijk

Beste belangstellende,

Het dijkversterkingsproject Culemborgse Veer - Beatrixsluis bevindt zich aan het einde van de verkenningsfase. We werken toe naar het Voorkeursalternatief: het plan op hoofdlijnen voor de dijkversterking. In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

In deze nieuwsbrief

  • blikken we terug op de afgelopen periode. Wat hebben we allemaal gedaan?
  • maakt u uitgebreider kennis met kansen voor natuurontwikkeling in de Honswijkerwaard.
  • vertellen we u wat er de komende tijd aan komt.
  • haalt coördinator grondverwerving Mike Seelen herinneringen op aan de Lekdijk.
  • blikken we vooruit op de planuitwerkingsfase.

We wensen u veel leesplezier!

Lees de nieuwsbrief > (pdf, 358 kB)

Namens het hele team,
Annelien Ter Meer
Omgevingsmanager