Najaarsnieuwsbrief Culemborgse Veer-Beatrixsluis

Header mailchimp logo Sterke Lekdijk - Culemborgse Veer-Beatrixsluis

Beste belangstellende,

7 juli was voor dijkversterkingsproject Culemborgse Veer-Beatrixsluis een bijzondere dag: het Voorkeursalternatief werd vastgesteld, het plan op hoofdlijnen voor de versterking van de Lekdijk. In deze editie van de nieuwsbrief besteden we hier aandacht aan, leest u boeiende artikelen en interviews en brengen wij u op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

In deze nieuwsbrief

  • informeren we u over de informele zienswijzen (reacties) die we hebben ontvangen op het Voorkeursalternatief.
  • krijgt u inzage in wat de komende periode te verwachten is.
  • vertelt de provincie Utrecht over het eiland van Schalkwijk.
  • maakt u kennis met onze technisch manager Mark Caljouw.
  • leest u het openhartige interview met een dijkbewoner.

We wensen u veel leesplezier!

Lees de nieuwsbrief > (pdf, 3.2 MB)

Namens het hele team,
Annelien Ter Meer
Omgevingsmanager