Waterschap voert aanvullend grondonderzoek uit

Het waterschap voert de komende tijd aanvullend grondonderzoek uit rondom de Lekdijk tussen het Culemborgse Veer en de Beatrixsluis. Het aanvullende grondonderzoek vindt plaats van 21 oktober tot en met 31 december 2019.

Waarom doen we aanvullend grondonderzoek?

In 2016 en 2017 heeft het waterschap de veiligheid van de Lekdijk in beeld gebracht. Dat heeft gezorgd voor een goed, maar globaal beeld. Met het aanvullende grondonderzoek krijgen we een nog nauwkeuriger beeld van de dijk. Door nu bijzondere locaties extra goed te bekijken, hopen we de overlast bij de uitvoering zoveel mogelijk te kunnen beperken.

Welk onderzoek is er nodig?

De komende tijd worden er twee verschillende soorten onderzoek uitgevoerd. Inpijn Blokpoel gaat peilbuizen plaatsen die twee jaar lang blijven staan om resultaten over langere tijd te kunnen analyseren. Fugro gaat grondboringen en sonderingen uitvoeren. Zo krijgen we beter inzicht in de opbouw en samenstelling van de bodem.

Wat betekent dit voor u?

Het aanvullend grondonderzoek moet in een aantal gevallen uitgevoerd worden op eigen terrein (zie foto). Als dit voor uw terrein geldt, neemt een medewerker van Inpijn Blokpoel of Fugro contact met u op. Het waterschap vraagt u vriendelijk om medewerking. Tijdens het onderzoek hoeft u niet zelf aanwezig zijn. Mocht u het prettig vinden om wel aanwezig zijn tijdens de uitvoering van het onderzoek, dan kan dit uiteraard. De onderzoeksbureaus houden hier dan rekening mee in de planning. Uiteraard gaan de medewerkers zorgvuldig om met uw terrein of eigendommen.


Contact & meer informatie

Jannes van Hove
Jannes van Hove

Heeft u vragen over het aanvullende grondonderzoek? Stuur een mail of neem contact op met Jannes van Hove.