Voorkeursalternatief gepresenteerd in digitaal bezoekerscentrum, laat weten wat u ervan vindt

Afgelopen najaar hebben we bij project Culemborgse Veer – Beatrixsluis drie kansrijke alternatieven voor de dijkversterking gepresenteerd. Tijdens bewonersavonden hebben we nuttige informatie opgehaald, evenals in gesprekken met onze gebiedspartners, waaronder de gemeenten Houten en Nieuwegein, de provincie en Rijkswaterstaat. We zijn met alle informatie aan de slag gegaan en hebben gekeken welke elementen uit de verschillende alternatieven het meest kansrijk zijn. Dat heeft geleid tot één plan op hoofdlijnen: het Voorkeursalternatief. Daarvan presenteren we nu graag het concept aan u, met bewonersavonden en een digitaal bezoekerscentrum.

Wat is het Voorkeursalternatief?

Het Voorkeursalternatief is het plan voor de dijkversterking op hoofdlijnen, waarbij we per dijkvak aangeven welke maatregelen er genomen worden. In de volgende fase, de planuitwerkingsfase, wordt het plan verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp voor de dijkversterking. In die fase komen ook de details voor afzonderlijke percelen aan bod.

Digitaal bezoekerscentrum

Voor de presentatie van het Voorkeursalternatief hebben we een digitaal bezoekerscentrum ontwikkeld. In dit digitale bezoekerscentrum kunt u op uw eigen tempo door de informatie heen, wanneer u maar wilt. U vindt hier de plannen op hoofdlijnen, informatie over de planning, de projecten van gebiedspartners die we met de dijkversterking mee willen koppelen en nog veel meer. Het digitale bezoekerscentrum is vanaf 22 februari tot en met 7 maart geopend, 24 uur per dag: ga naar het bezoekerscentrum.

Bewonersavonden in de vorm van een livestream

Op dinsdag 2 en donderdag 4 maart, van 20.00 – 21.00u organiseren we digitale bewonersavonden in de vorm van een interactieve livestream. Tijdens deze avonden lichten we het Voorkeursalternatief verder toe en hoe het verdere proces van de dijkversterking eruit ziet. Natuurlijk is er volop ruimte voor vragen tijdens de livestream. Kies zelf welke avond u het best uitkomt, aanmelden is niet nodig.


Naar het digitale bezoekerscentrum

Neem een kijkje in het bezoekerscentrum en lees over de dijkversterking en het Voorkeursalternatief.

Maak een individuele afspraak

Tijdens de bewonersavonden is er ruimte voor vragen, maar als u het fijn vindt om individueel verder te praten met ons projectteam, dan kan dat ook. Maak hiervoor een afspraak via het inschrijfformulier.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen over de komende bijeenkomsten of het digitale bezoekerscentrum? Of wilt u nu alvast uw vragen stellen aan de omgevingsmanager? Neem contact op met Annelien Ter Meer via sterkelekdijk@hdsr.nl of 0655240572. De documenten uit het digitale bezoekerscentrum vindt u ook op onze website.