Voorjaarsnieuwsbrief dijkversterking staat online

Het dijkversterkingsproject Culemborgse Veer - Beatrixsluis bevindt zich aan het einde van de verkenningsfase. We werken toe naar het Voorkeursalternatief: het plan op hoofdlijnen voor de dijkversterking. In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

In deze nieuwsbrief

  • leest u over het concept Voorkeursalternatief en de reactienota.
  • vertellen we u over de natuurkansen in de Honswijkerwaard.
  • krijgt u informatie over de procedure voor de vaststelling van het Voorkeursalternatief.
  • maakt u kennis met onze coördinator grondverwerving Mike Seelen en vertelt hij over zijn band met dijken.
  • blikken we vooruit naar de planuitwerkingsfase.

Lees hier de nieuwsbrief > (pdf, 355 kB)

Meldt u zich aan voor de digitale nieuwsbrief

Wilt u automatisch de digitale nieuwsbrief van project Culemborgse Veer - Beatrixsluis ontvangen? Meldt u zich dan aan via het aanmeldformulier.