Veldonderzoeken tussen Culemborg en Nieuwegein gestart

Gepubliceerd op 23 november 2018

Op dit moment is het waterschap bezig met het uitvoeren van verschillende veldonderzoeken langs de lekdijk vanaf de Culemborgse Veer tot aan de Beatrixsluizen bij Nieuwegein. Deze onderzoeken worden gedaan in het kader van het dijkversterkingstraject van de Lekdijk.

De onderzoeken geven een nauwkeuriger beeld van de dijk dan de globale onderzoeken die al eerder zijn uitgevoerd. Bijzondere locaties worden extra goed bekeken. Met de resultaten kunnen we in de volgende stap bekijken welke maatregelen nodig zijn.

Helaas ontkomen we er niet aan dat de onderzoeken nu in het hoogwaterseizoen plaatsvinden. Het project de Sterke Lekdijk is volop in voorbereiding en daarom is onderzoek noodzakelijk.

Grondboringen en sonderingen

De onderzoeken worden uitgevoerd door de bureaus Inpijn Blokpoel en Wiertsema & Partners. Met elektronische meetinstrumenten wordt gemeten hoe de bodem is opgebouwd en wat de samenstelling is. Veel boringen kunnen we handmatig doen. Op een aantal plekken zijn mechanische boringen nodig. Helaas ontkomen we er niet aan dat de onderzoeken deels in het hoogwaterseizoen plaatsvinden.

Welke soort onderzoek op welk perceel wordt gedaan, ziet u op bijgevoegde kaartjes. De onderzoekslocaties zijn hierop bij benadering aangegeven. Wanneer we op uw eigendom of terrein onderzoek doen heeft u van ons een brief ontvangen. Vanzelfsprekend zullen de medewerkers zorgvuldig met uw eigendommen omgaan.

Veldwerk locaties 1 (jpg, 1.3 MB)

Veldwerk locaties 2 (jpg, 1.3 MB)

Veldwerk locaties 3 (jpg, 1.1 MB)

Veldwerk locaties 4 (jpg, 1.2 MB)

Veldwerk locaties 5 (jpg, 1.2 MB)

Meer informatie en contact

Als u vragen heeft over de onderzoeken kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager Jannes van Hove via 06-27090415. U kunt ook een e-mail sturen naar cub@hdsr.nl