Thematafel effectbeoordeling kansrijke alternatieven: samen op weg naar een gedragen voorkeursalternatief

Dinsdag 1 december 2020 heeft de digitale thematafel over de effectenbeoordeling van de kansrijke alternatieven plaatsgevonden. Tijdens deze sessie is met ongeveer 20 inhoudelijke experts en geïnteresseerden uit de omgeving de effectbeoordeling op verschillende thema’s doorgesproken. Dit zorgde voor aanscherpingen van de beoordelingen en nuttige aandachtspunten voor het vervolg.

Effectbeoordeling kansrijke alternatieven

In deze fase van het project zijn nog drie kansrijke alternatieven over. De effectbeoordeling en de toetsing aan de projectdoelstelling dragen samen bij aan het voorstel voor de keuze van het voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief is het plan op hoofdlijnen voor de dijkversterking.

In de effectbeoordeling worden voor drie thema’s en in totaal 36 aspecten beoordeeld wat het effect van de drie verschillende kansrijke alternatieven op deze aspecten is. Dit kan uiteenlopen van positief (+), neutraal (0) tot zeer negatief (---).

Het doel van de thematafel was met de expertise uit de omgeving toetsen of de effecten van de dijkversterking op de verschillende thema’s en aspecten juist zijn ingeschat en of er nog belangrijke onderscheidende zaken ontbraken.

Met de input uit de thematafel is de effectbeoordeling aangescherpt. Na deze aanscherping en een review op de effectbeoordeling van de samenwerkingspartners kan worden toegewerkt naar het opstellen van het voorkeursalternatief.

Bijeenkomsten in coronatijd

In verband met de coronamaatregelen was het niet mogelijk om in het echt met elkaar om tafel te gaan. Om deze reden is de thematafel digitaal georganiseerd. In de bijeenkomst zijn groepen van gelijke expertise en interesse uiteengegaan. Op deze manier had iedereen ruimte om zijn of haar inbreng te geven en konden we coronaproof met elkaar in overleg.

Hoe gaat het verder?

Eind december is het concept voorkeursalternatief opgesteld. Tussen eind februari en begin maart vragen we wat u van dat concept voorkeursalternatief vindt. In de planning is nu opgenomen dat het voorkeursalternatief vanaf april tot en met juni 2021 aan het bestuur wordt voorgelegd. Dit betekent dat begin juli het voorkeursalternatief wordt vastgesteld, waarmee de verkenningsfase wordt afgerond. Na de verkenningsfase start de planuitwerkingsfase waarin de dijkversterking op hoger detailniveau wordt uitgewerkt.


Culemborgse Veer - Beatrixsluis

Culemborgse Veer - Beatrixsluis

Contact en vragen

Heeft u vragen over de effectbeoordeling of over de dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis in het algemeen? Neem contact op met omgevingsmanager Annelien Ter Meer via sterkelekdijk@hdsr.nl of 06 5524 0572.