Projectteam publiceert Nota van Uitgangspunten

Het projectteam heeft de Nota van Uitgangspunten gepubliceerd. Dit wordt beschouwd als het startdocument voor de dijkversterking tussen Culemborgse Veer - Beatrixsluis.

Nadere omschrijving van het project

In de afgelopen tijd heeft het projectteam in kaart gebracht wat er allemaal speelt op en rond de dijk tussen Culemborgse Veer en Beatrixsluis. Er is gekeken naar de waterveiligheidsopgave, maar ook naar hoe de dijk ingepast kan worden in het landschap en welke meekoppelkansen er vanuit de omgeving zijn. Het idee van de dijkversterking is namelijk dat we deze opgave combineren met het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en omgeving. Zowel (semi)overheden als bewoners hebben aangegeven wat ze graag 'mee zouden willen koppelen'. Samen met de waterveiligheidsopgave staat dit beschreven in de Nota van Uitgangspunten.

Laat weten wat u van de Nota vindt

De Nota van Uitgangspunten is het startdocument voor de dijkversterking. Vanuit hier gaan we toewerken naar mogelijke en kansrijke oplossingen, om uiteindelijk te komen tot een voorkeursalternatief. Daarom is het van belang dat alles goed opgeschreven staat in deze eerste nota. Laat ons weten wat u van de nota vindt, via de links aan de rechterkant. Staat uw meekoppelkans goed genoteerd? Of heeft u nog een ander goed idee om met de dijkversterking te combineren? Geef uw reactie via sterkelekdijk@hdsr.nl of bel met omgevingsmanager Annelien ter Meer via 0655240572.