Nota Kansrijke Oplossingen staat online

We hebben de Nota Kansrijke Oplossingen gepubliceerd. In deze Nota staan drie oplossingen voor de dijkversterking weergegeven, die het proces een stap dichter bij een uiteindelijk ontwerp voor de dijkversterking brengen.

Nota Kansrijke oplossingen

De Nota Kansrijke Oplossingen maakt deel uit van de verkenningsfase. In de verkenningsfase kijken we naar het algemeen belang (droge voeten), in de planuitwerking naar persoonlijk belang (percelen). Dat betekent dus dat kaarten nu vrij grof over kunnen komen, de verfijning volgt later. Net zoals de gesprekken met bewoners die hierbij horen.

Afwegen

Voor het uitvoeren van een groot project als deze dijkversterking, is het noodzakelijk dat het waterschap verschillende oplossingen tegen elkaar afweegt. We doen dat door drie kansrijke oplossingen te ontwerpen. De drie kansrijke oplossingen schetsen ieder een heel verschillend beeld van mogelijke ontwikkelingen aan en rondom de dijk.

Uitersten

U kunt dit zien als een soort uitersten, waarbij we alle hoeken van het speelveld laten zien. Het gaat hier om realistische opties, maar ook extreme opties, zodat we ze goed kunnen afwegen. Aan de hand hiervan kijken we op welke manier we de dijk kunnen versterken en wat voor effect dat heeft op de omgeving. We nemen daarin ook meekoppelkansen (jpg, 1 MB) mee. Uiteindelijk werken we toe naar één oplossing; het voorkeursalternatief. Dit wordt waarschijnlijk een combinatie van verschillende elementen uit de drie kansrijke oplossingen.

Wat leest u in de Nota Kansrijke Oplossingen?

In de Nota beschrijven we hoe het projectteam tot drie oplossingen is gekomen. We zijn daarbij gestart met zes mogelijke oplossingen en hebben die, met behulp van de effectbeoordeling, verfijnd tot drie kansrijke oplossingen.

Daarnaast staat beschreven hoe de kansrijke oplossingen eruit zien, en welke elementen (bouwstenen) er in de oplossingen zijn opgenomen. Tot slot kijken we vooruit: hoe komen we uiteindelijk tot een voorkeursalternatief?


Het proces van de dijkversterking

Het uitvoeren van een dijkversterking is van grote invloed op de directe omgeving. Daarom moet het waterschap zorgvuldig afwegen voor welke oplossingen kan worden gekozen. Dat doen we stapsgewijs, we werken daarbij van grof naar fijn.

Dijkversterking, hoe werkt dat

Nota Kansrijke Oplossingen

De Nota Kansrijke Oplossingen is in bestuurlijk overleg met onze gebiedspartners gedeeld. Dit zijn de gemeente Houten, de gemeente Nieuwegein, de Provincie Utrecht en Rijkswaterstaat Oost-Nederland. In de Flyer Kansrijke Oplossingen ziet u de drie oplossingen op een rij, in de Nota leest u de achtergrond

Contact

Wat vindt u van de Nota Kansrijke Oplossingen? Hebben we alles goed meegenomen? Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het weten via sterkelekdijk@hdsr.nl of neem contact op met omgevingsmanager Annelien ter Meer via 06-55240572.