Najaarsnieuwsbrief dijkversterking staat online

De najaarsnieuwsbrief van dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis staat online. In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de ontwikkelingen rond het project.

Meekoppelkansen

In deze nieuwsbrief willen we u graag de meekoppelkansen laten zien. Dit zijn ontwikkelingen die  met de dijkversterking meegenomen kunnen worden. We onderzoeken samen met de gemeenten Houten en Nieuwegein, de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat of dat mogelijk is.

En verder:

  • Een terugblik op de afgelopen tijd
  • Wat komt er de komende tijd aan?
  • Wat heeft onze landschapsarchitect Johanna Bouma met de Lekdijk?
  • Kort nieuws

Lees de nieuwsbrief (pdf, 6 MB)