De Lekdijk moet worden versterkt, wat is belangrijk voor u?

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden organiseert op 12 en 17 september bewonersavonden over het dijkversterkingsproject Culemborgse Veer – Beatrixsluis. Het waterschap roept omwonenden en andere belangstellenden op om langs te komen en actief mee te denken.

Kom kennismaken

U kent het gebied het best en daarom nodigt het waterschap u uit voor de bewonersavonden op 12 en 17 september. Het waterschap vertelt meer over de versterkingsopgave, maar is vooral benieuwd naar uw inbreng. Wat is voor u belangrijk? Welke wensen en zorgen zijn er in het gebied? En op welke manier wilt u worden betrokken bij de dijkversterking? Kom kennismaken en laat het ons weten.

Data & locatie

Het waterschap ziet u graag op één van de bewonersavonden in Tull en ’t Waal of Schalkwijk. Kom langs en laat weten wat voor u belangrijk is!

  • Donderdag 12 september, 19.30 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur), Sociaal Cultureel Centrum ’t Gebouw in Tull en ’t Waal.
  • Dinsdag 17 september, 19.30 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur), Zalencentrum De Wiese in Schalkwijk.

Contact

Jannes van Hove

Heeft u vragen over het deelproject Culemborgse Veer - Beatrixsluis? Stuur een mail of neem contact op met Jannes van Hove.