Hoogwaterbeschermingsprogramma komt met boek over dijkversterkingen

Een dijkversterking is een ingrijpende operatie waar veel bij komt kijken. Voor bewoners, agrariërs, (semi)overheden, eigenlijk voor iedereen die iets met de dijk te maken heeft. Om meer inzicht te geven in dijkversterkingsprojecten, heeft het Hoogwaterbeschermingsprogramma het boek 'Dijken voor beginners' gemaakt.

Wat is het Hoogwaterbeschermingsprogramma?

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een landelijk programma van dijkversterkingen. Tot aan 2050 moet meer dan 1300 kilometer aan dijk worden versterkt in Nederland. Project Sterke Lekdijk is onderdeel van dit landelijke dijkversterkingsprogramma.

Waarom dit boek?

Het boek 'Dijken voor beginners' geeft bewoners inzicht in de complexiteit van een dijkversterking en de rol die ze daarbij zelf kunnen vervullen. Met dit boek bent u beter in staat om te participeren en belangen te behartigen. Fases en procedures worden helder en duidelijk beschreven en u krijgt inzicht in de vele facetten van een dijkversterking.

Voor wie is dit boek?

Het dijkenboek is bedoeld voor inwoners, maar zeker ook voor lokale bestuurders, omgevingsmanagers of wie nog meer met dijkversterkingen te maken heeft. Het boek is zowel digitaal als op papier verkrijgbaar.