Herhalingsmeting Bouwrisk van start

In opdracht van het waterschap gaat BouwRisk de tweede herhalingsmeting uitvoeren van eerder geplaatste meetbouten. Tijdens de hele looptijd van de dijkversterking voeren de landmeters van Bouwrisk deze metingen uit.

Om (eventuele) veranderingen ten opzichte van eerdere metingen in de gaten te houden, wordt elk half jaar een meting van de geplaatste meetbouten uitgevoerd. Bouwrisk heeft hierover een persoonlijke brief naar de betroffen eigenaren verzonden.  De metingen staan gepland in de periode van dinsdag 15 augustus t/m vrijdag 25 augustus 2023.

Heeft u vragen?

Met vragen en/of opmerkingen over de metingen kunt u contact opnemen met BouwRisk via 040- 707 93 70 of info@bouwrisk.nl onder vermelding van projectnummer BR216826.

Met vragen van algemene aard over het project dijkversterking CUB kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Willem Smink via
06 82 14 82 24 of via sterkelekdijk@hdsr.nl .