Fijne feestdagen

We kijken terug op een mooi jaar: we hebben een start gemaakt met de verkenningsfase van het deelproject Culemborgse veer – Beatrixsluis. We zijn onder andere gestart met grondonderzoek in de directe omgeving van de dijk. Ook hebben we tijdens informatiebijeenkomsten kennisgemaakt met veel bewoners in de omgeving van de Lekdijk.

Doe mee, denk mee

Het is ons duidelijk dat een mooie omgeving u aan het hart gaat; ook het komende jaar horen we daarom graag van u. Welke kansen ziet u voor de dijkversterking? Hoe kunnen we de omgeving nog mooier maken? En wat mogen we zeker niet vergeten?

Blijf op de hoogte

Hebt u zich al ingeschreven voor de digitale nieuwsbrief? Dat kan via onze website.

Planning 2019 - 2021
Eind 2019 Stap 1
Verzamelen wensen bewoners en betrokkenen
Medio 2020 Stap 2
Toewerken naar drie kansrijke oplossingen
Begin 2021 Stap 3
Onderzoeken van de kansrijke oplossingen
Medio 2021 Stap 4
Het waterschap komt met een voorkeursoplossing