Digitale ontwerpsessies voor dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis

Dinsdag 7 april vond de eerste integrale, digitale ontwerpsessie plaats over het dijkversterkingstraject Culemborgse Veer – Beatrixsluis. Samen met de betrokken organisaties in het gebied heeft het Waterschap nagedacht over het veiliger en mooier maken van de dijk.

Zes mogelijke oplossingen

Aanwezig waren hierbij de Provincie Utrecht, Gemeente Houten en Gemeente Nieuwegein, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Staatsbosbeheer en het Recreatieschap Midden Nederland. De vier eerst genoemde organisaties zitten in een samenwerkingsverband met het waterschap voor dit traject. Staatsbosbeheer en het Recreatieschap zijn op de achtergrond betrokken, en dus ook aanwezig op bepaalde momenten zoals deze ontwerpsessie. Tijdens de ontwerpsessie heeft het waterschap zes mogelijke oplossingen gepresenteerd. Deze mogelijke oplossingen zijn samengesteld op basis van thema’s die in het gebied spelen, denk aan het cultuurhistorisch erfgoed Nieuwe Hollandse Waterlinie, meekoppelkansen die gesignaleerd zijn en uiteraard de veiligheidsopgave als drijvende kracht.

Digitale thematafels

Op dinsdag 28 en woensdag 29 april hebben een vijftal digitale thematafels plaatsgevonden. Hierbij waren lokale experts en gebiedspartners aanwezig. Tijdens deze thematafels zijn gericht mogelijk oplossingen passend bij het thema van de thematafel besproken. Op basis van de opgehaalde informatie heeft het waterschap haar mogelijk oplossingen aan kunnen scherpen. Het resultaat hiervan wordt door Johanna Bouma, landschapsarchitect van RHDHV, in een videopresentatie toegelicht. Deze presentatie is op ons YouTube-kanaal te bekijken: video mogelijke oplossingen.

Meer uitlegvideo's

Op ons YouTube-kanaal vindt u meer uitlegvideo's over onderdelen van de dijkversterking. Bijvoorbeeld welke faalmechanismen aan de orde zijn op het traject Culemborgse Veer - Beatrixsluis of hoe het ontwerp voor de dijkversterking wordt opgebouwd uit bouwstenen. Bekijk de video's op ons YouTube-kanaal.


Terugkoppeling mogelijke oplossingen

Meer informatie en contact

Annelien Ter Meer
Omgevingsmanager

Heeft u vragen over het project Culemborgse Veer - Beatrixsluis of heeft u een goed idee of aandachtspunt voor ons? Neem contact op via mail of bel met omgevingsmanager Annelien Ter Meer.