Digitaal bezoekerscentrum geopend, wat is er allemaal te zien en te doen?

Vanaf vandaag is ons digitale bezoekerscentrum geopend. Hierin laten we u zien waar we mee bezig zijn en hoe het project vordert. Het digitale bezoekerscentrum is 24 uur per dag open. Ga naar het bezoekerscentrum.

Hoe werkt het bezoekerscentrum?

U kunt zelf door de ruimten wandelen met behulp van uw muis. Op de vloer ziet u witte kringen oplichten. Als u daarop klikt, kunt u meer informatie bekijken. Klik op een videosymbool, een 'i', een potloodje of klik op een kaart. U kunt ook altijd terug naar het vorige niveau. Bij dit artikel vindt u ook een korte video, waarin u ziet hoe u door het digitale bezoekerscentrum navigeert.

Twee ruimten

Het digitale bezoekerscentrum bestaat uit twee ruimten. De ruimte waar u binnenkomt, gaat over de dijkversterking en het voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief is het plan op hoofdlijnen voor de dijkversterking. De tweede ruimte is gewijd aan de projecten van onze partners die op of rond de dijk plaatsvinden. Dit zijn projecten van de provincie Utrecht, de gemeente Houten en Rijkswaterstaat. Door samen te werken en waar mogelijk werkzaamheden tegelijkertijd uit te voeren, kunnen we het gebied in één keer aanpakken.

Ruimte over de dijkversterking

In de ruimte over de dijkversterking, vindt u informatie over het project Culemborgse Veer – Beatrixsluis. De focus ligt op het voorkeursalternatief, het plan op hoofdlijnen voor de dijkversterking. Daarnaast vindt u hier informatie over de veiligheidsopgave in de vorm van een filmpje, de planning van de dijkversterking en een kaart. Op deze kaart staat informatie over de dijkversterking, de gebiedsopgave en de locatie van de verschillende projecten van onze partners.

Ruimte over de projecten van de partners

De provincie Utrecht, de gemeente Houten en Rijkswaterstaat presenteren in een eigen ruimte de projecten die tegelijkertijd met de dijkversterking kunnen worden uitgevoerd. Door werk met werk te combineren, hoeven we maar één keer het gebied in en maken we de dijk sterker en mooier. U vindt informatie over de volgende projecten:

  • Icoongebied Eiland van Schalkwijk. Hierbij gaat het om het zichtbaar en beleefbaar maken van Werk aan de Groeneweg, het Liniepontje vanaf de dijk en de uiterwaarden en de inlaatsluis bij Fort Honswijk (gemeente Houten en provincie Utrecht).
  • Ontwikkelen van natuur in de uiterwaarden bij de Honswijkerwaard en de Steenwaard (gemeente Houten en provincie Utrecht).
  • Een bereikbare en verkeersveilige Lekdijk (gemeente Houten)
  • Versterken biodiversiteit op de dijk (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)

Ga naar het bezoekerscentrum ->


Hoe werkt het digitaal bezoekerscentrum?

Wanneer is het bezoekerscentrum geopend?

Het digitale bezoekerscentrum is geopend van 22 februari tot en met 14 maart, 24 uur per dag.

Bewonersavonden

Op dinsdag 2 en donderdag 4 maart, van 20.00 – 21.00u, organiseren we bewonersavonden in de vorm van een livestream. Tijdens deze avonden lichten we het voorkeursalternatief toe voor de dijkversterking en laten we zien waar u welke informatie vindt in het  digitale bezoekerscentrum. Ook is er ruimte voor vragen via Mentimeter, dit wordt tijdens de avonden uitgelegd. Bekijk nu alvast het bezoekerscentrum, zodat u gericht vragen kunt stellen tijdens de bewonersavonden. Kies zelf welke avond u het best uitkomt, aanmelden is niet nodig.

Afspraak maken

Heeft u vragen over het voorkeursalternatief of de dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis? Plan een afspraak in met onze projectcollega’s om verder te praten over de plannen. U kunt zich inschrijven in het digitale bezoekerscentrum en via het inschrijfformulier.

Informatie op documentenpagina

De informatie uit het bezoekerscentrum vindt u ook op onze documentenpagina.