Start werkzaamheden waterberging en -doorvoer Willeskop

Aannemer Van Oostrum Westbroek BV start in januari 2024 met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsen van rijplaten en het inrichten van de werkterreinen. Daarna volgt er grondwerk in het natuurgebied. Vanaf de weg is daar weinig van te merken. Wel is de route door het natuurgebied tijdelijk afgesloten in verband met het opknappen van de kade waar het wandelpad op ligt. Tijdens het broedseizoen vinden er geen werkzaamheden plaats in het natuurgebied. Dan werkt de aannemer aan de inlaat onder de provinciale weg en aan de kade langs de Damweg.

Omgevingsapp

Van Oostrum Westbroek BV werkt met de Omgevingsapp. Hierin vindt u vanaf medio januari 2024 meer informatie over het project. Ook kunt u dan zien waar de aannemer wanneer werkt en hoe lang, wat de planning en voortgang van de werkzaamheden zijn en bij wie u terecht kunt met vragen. De app kunt u vinden in de App Store of Google Play Store als u zoekt op ‘Willeskop’.

Spreekuur aannemer

Daarnaast houdt Van Oostrum Westbroek BV één keer per week een spreekuur in de bouwkeet, waar iedereen met vragen van harte welkom is. Nadere info over de locatie en het tijdstip vindt u in de Omgevingsapp.


Contact met de aannemer

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres willeskop@van-oostrum.nl

Meer informatie over dit project