Projectplanning verbeteren Waterberging en -doorvoer Willeskop

In de maanden juli tot en met november 2020 wordt het projectgebied ingemeten door de firma Siegers.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. Zodra dit bekend is, wordt de informatie op deze pagina aangevuld.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.