Duurzaam herstel voor de Romeijnsdeuren in Oudewater

Gepubliceerd op 29 juni 2023

De Romeijnsdeuren in Oudewater zijn toe aan groot onderhoud. Er zit houtrot in de deuren waardoor ze hun functie als calamiteitenkering niet meer kunnen vervullen. Voor het herstel van de deuren zijn onderdelen van de oude deuren van de Doorslagsluis in Nieuwegein beschikbaar. Die deuren zijn na de renovatie van die sluis overbodig en krijgen zo een goede en duurzame bestemming.

Calamiteitenkering

De Romeijnsdeuren zijn onderdeel van de dijk langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en vervullen een rol als calamiteitenkering. Bij een te hoog peil op de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, minimaal 20 cm hoger dan het reguliere peil, sluiten we de deuren. Dat doen we om wateroverlast in kwetsbare panden en kelders in de binnenstad van Oudewater te voorkomen.

Groot onderhoud

De deuren zijn toe aan een grote onderhoudsbeurt en recent verwijderd. Op de werkplaats van de aannemer wordt gekeken welke delen van de balken en planken hersteld en welke delen vervangen moeten worden. Onder water vindt nog een inspectie plaats om te kijken hoe de staat is van de houten bodem en de aansluiting van de deuren op de houten drempel. Zo nodig gaan we die ook vervangen.

Duurzaam als het kan

Bij het herstel maken we waar dat mogelijk is gebruik van de goede delen van de sluisdeuren van de Doorslagsluis. De Doorslagsluis is het afgelopen jaar gerenoveerd in het kader van het project Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer. De Doorslagsluis is een gemeentelijk monument maar niet meer in gebruik als sluis voor de scheepvaart. De vier deuren keren na de renovatie niet meer terug in de gerenoveerde Nieuwegeinse sluis. Twee deuren zetten we in voor het herstel van de Romeijnsdeuren. De twee andere sluisdeuren hebben we aan de gemeente Nieuwegein cadeau gedaan.

De Romeijnsdeuren zijn geen monument, de brug achter de deuren wel. Het waterschap gaat bij de renovatie van de deuren er voor zorgen dat de historische uitstraling behouden blijft.

Planning

De deuren zijn inmiddels verwijderd. De werkzaamheden zijn medio augustus 2023 klaar. De werkzaamheden voert het waterschap in het voorjaar en de zomer uit, omdat in deze periode de kans op een te hoog peil op de Gekanaliseerde Hollandse IJsel klein is. Mocht er onverhoopt toch een peilstijging komen, dan ligt er en calamiteitenplan klaar om de bebouwing in de kern van Oudewater te beschermen.