Projectplanning realisatie hoogwatervoorziening Woerdense Verlaat

De uitvoering van dit project start medio 2021.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.