Het waterbeheer in park Oudegein is klaar voor de toekomst

Gepubliceerd op 24 september 2021

De waterhuishouding in park Oudegein in Nieuwegein is helemaal aangepast. Een nieuw gemaal voorkomt dat er in de toekomst wateroverlast ontstaat in het park, natuurvriendelijk ingerichte watergangen zorgen voor een betere waterkwaliteit. En de historische poldermolen Oudegein pompt na bijna 20 jaar weer het water door het park en helpt mee om de waterkwaltiet te verbeteren.
Vrijdag 24 september zijn de werkzaamheden feestelijk opgeleverd.

Samenwerken loont

Het project is tot stand gekomen dankzij een bijzondere samenwerking van de gemeente Nieuwegein, Utrechts Landschap, stichting poldermolen Oudegein en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De vrijwillige molenaars en het Utrechts Landschap hadden een langgekoesterde wens om de molen weer aan te sluiten op het water. Iets wat sinds de verplaatsing van de molen in 2003 niet meer het geval was. De gemeente Nieuwgein wilde graag de waterkwaliteit in het park verbeteren. En het waterschap moest een gemaal verplaatsen om ervoor te zorgen dat de gebruikers van het park onder alle omstandigheden konden rekenen op droge voeten. Door het nieuwe gemaal te bouwen naast de historische molen, ontstond de bijzondere verbinding tussen toekomstbestendig waterbeheer en een historische molen.

Tijdens de oplevering vrijdagochtend waren alle aanwezigen het er over eens: zonder de inzet van alle partijen en de vasthoudendheid van de vele vrijwilligers van de stichting, was het project niet gerealiseerd. De  waterhuishouding in park Oudegein is klaar voor de toekomst, met een prominente rol voor de historische poldermolen!

Informatiebord over het water in Park Oudegein

Bij de oplevering van de werkzaamheden hebben de aanwezige bestuurders een nieuw informatiebord onthuld. Op het bord ontdekken bezoekers aan het park van alles over polders, water malen en de rol van molens en gemalen in het park.

Onderdeel van groter plan

De werkzaamheden in het park, zijn onderdeel van een groter plan: de uitbreiding van de Klimaatbestendige wateraanvoer (KWA). In tijden van extreme droogte voert het waterschap extra zoetwater aan naar het Westen van Nederland, om daar de verzilting tegen te gaan. Een van de aanvoerroutes van dit water is die langs de Doorslag in Nieuwegein. Als de KWA water aanvoert, staat het waterpeil in de Doorslag zo’n 25 cm hoger dan normaal. Als er dan een flinke bui valt kon het oude gemaal Oudegein zijn water niet kwijt en zou wateroverlast ontstaan in het park. Verplaatsing van dit gemaal naar de locatie bij de molen, zorgt ervoor dat overtollig water onder alle omstandigheden kan worden afgevoerd.


De onthulling van het informatiebord

De onthulling van het informatiebord.

Marieke Schouten (wethouder gemeente Nieuwegein) Saskia van Dockum (directeur-bestuurder Utrechts Landschap), Leny Smit (voorzitter stichting poldermolen Oudegein) en Constantijn Jansen op de Haar (hoogheemraad waterschap) onthullen het nieuwe informatiebord bij de molen.

Molen park Oudegein met op de voorgrond het informatiebord

molen oudegein