Projectplanning baggeren Nieuwegein

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Het waterbodemonderzoek wordt in 2021 uitgevoerd.

De uitvoering van de werkzaamheden starten in 2022.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.