Baggeren watergangen Nieuwegein

Het baggeren van de watergangen is nodig om wateroverlast te voorkomen en een goede toevoer van water te garanderen. Daarnaast draagt het baggeren van watergangen bij aan een betere waterkwaliteit.

Wat gaan we doen?

De watergangen worden gebaggerd waarbij de bagger op de kant wordt gezet of getransporteerd wordt naar een weilanddepot.

Wie voert het werk uit?

Samen met de gemeente Nieuwegein wordt verkend of baggerwerken van de gemeenten en HDSR integraal uitgevoerd kunnen worden.

Op dit moment is nog niet bekend op welke manier de aannemer het werk gaat uitvoeren. Zodra hier meer over bekend is, dan kunt u de informatie vinden op deze pagina.

Baggerkaart

Baggerkaart Nieuwegein

Op deze kaart is te zien waar er gebaggerd gaat worden.

Contact

Sjoerd Schellevis
Sjoerd Schellevis
Omgevingsmanager

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Het waterbodemonderzoek wordt in 2021 uitgevoerd.

De uitvoering van de werkzaamheden starten in 2022.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.