Projectplanning revisie hoogwatervoorziening Benedeneind-Zuidzijde

De uitvoering van de werkzaamheden zal eind augustus 2020 aanvangen.

Naar verwachting worden de werkzaamheden eind oktober 2020 afgerond.