Projectplanning revisie hoogwatervoorziening Benedeneind-Zuidzijde

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

De uitvoering van de werkzaamheden zal eind augustus 2020 aanvangen.

Naar verwachting worden de werkzaamheden eind oktober 2020 afgerond.