Projectplanning aanleg vispassage gemaal de Zwaan

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Fase 1 - Uitvoering van de haalbaarheidsstudie (januari 2020 tot en met maart 2021)

In deze fase wordt het voorontwerp uitgewerkt.

Fase 3 - Uitvoeringsplan wordt gerealiseerd en wordt aanbesteed (juni 2021 tot en met december 2021)

De verwachting is dat de werkzaamheden starten in januari 2022.

De verwachting is dat de werkzaamheden in juni 2021 worden afgerond.