Vlist - Traject Bonrepas

Dit traject is onderdeel van de kadeverbetering Vlistkade-Oost en Grote Kerkvliet. Door de maatregelen op dit traject uit te voeren, voldoen de kades voor de komende 30 jaar weer aan de provinciale waterveligheidsnormen.

Wat gaan we doen aan dit traject?

Dit traject betreft de Bonrepas, tussen de Opweg en de Slangeweg. Op delen van dit traject moeten maatregelen worden genomen om de kade toekomstbestendig te maken. Voor een detailoverzicht van waar maatregelen gepland zijn en het ontwerp van deze maatregelen kunt u vinden in de ontwerptekening.

Over de maatregelen

De maatregel in het binnentalud van de kade (in de oostberm langs de Bonrepas) wordt het plaatsen van een houten stabiliteitscherm (houten palen met schotten) in combinatie met de aanleg van een nieuw verflauwd binnentalud/wegberm. Het nieuwe verflauwde binnentalud/wegberm geeft de kade stabiliteit, maakt het onderhoud gemakkelijker, is verkeersveiliger en maakt een eventuele toekomstige kadeverhoging mogelijk.

Over het ontwerp

De palenrijen komen iets in de watergang te staan. We hebben onze uiterste best gedaan om dit te voorkomen, maar we ontkomen er niet overal aan omdat de kade voldoende stabiel moet worden. Dit betekent dat er water wordt gedempt. De totale waterdemping in het project zal het waterschap volledig volgens de regels compenseren in het deelproject: Polsbroek – KWA Midden NL. De bovenkant van de palenrijen is gelijk met het waterpeil in de watergang, zodat de palenrijen nagenoeg onzichtbaar zijn en geen nadelige landschappelijke impact hebben.

De knotwilgen en loofbomen

De knotwilgen die op de plaats van de maatregelen staan moeten noodzakelijk worden gekapt, omdat in de berm een hoger verflauwd talud wordt gemaakt. Een andere reden voor de kap is dat de aannemer werkruimte nodig heeft. De bovenste grondlaag in het talud wordt afgegraven, het nieuwe talud wordt opgebouwd met zand en klei. Het waterschap zal de gekapte knotwilgen 1 op 1 herplanten, in overleg met het Team Groen van de gemeente. Het waterschap zal zich inspannen om de bestaande grote loofbomen in de oostelijke wegberm te behouden, en in te passen in de maatregelen. Deze bomen hebben grote waarde en zijn bijna onvervangbaar. Mochten private eigenaren van de bomen vragen om kap (vanwege overlast of ziekte), dan kapt het waterschap in overleg met het Team Groen van de gemeente.

Impressiebeeld ter hoogte van Bonrepas 7a

Dit is een impressiebeeld nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Het binnentalud is breder geworden en de palen van het stabiliteitscherm zijn gelijk met het waterpeil.

Impressiebeeld ter hoogte van Bonrepas 24

Dit is een impressiebeeld nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Het binnentalud is breder geworden en de palen van het stabiliteitscherm zijn gelijk met het waterpeil.

Impressiebeeld ter hoogte van de molen Bonrepas

Dit is een impressiebeeld nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Het binnentalud is breder geworden en de palen van het stabiliteitscherm zijn gelijk met het waterpeil.

Planning

Dit is de algemene projectplanning. Zodra er meer informatie beschikbaar is, wordt de planning bijgewerkt.

De technische maatregelen worden in de periode januari tot en met juli 2021 uitgewerkt.

Fase 2 - Procedure omgevingsvergunning en projectplan Waterwet (oktober 2021 tot april 2022)

Fase 3 - Aanbestedingsprocedure en gunning aannemer (mei 2022 tot juli 2022)

De verwachting is dat de werkzaamheden in augustus 2022 van start gaan.

De verwachting is dat de werkzaamheden in december 2022 worden afgerond.