Vlist - Traject Groene kade Haastrecht

Dit traject is onderdeel van de kadeverbetering Vlistkade-Oost en Grote Kerkvliet. Door de maatregelen op dit traject uit te voeren, voldoen de kades voor de komende 30 jaar weer aan de provinciale waterveligheidsnormen.

Wat gaan we doen aan dit traject?

Dit traject betreft de groene kade ten oosten van de Vlist, ten zuiden van adres Provincialeweg 1, Haastrecht. Op delen van dit traject moeten maatregelen worden genomen omdat delen hiervan te laag zijn. Het waterschap gaat daarom de grond van de kade ophogen met circa 20 - 50 centimeter. Voor een detailoverzicht van waar wel/niet maatregelen gepland zijn en het ontwerp van deze maatregelen verwijzen wij u naar de ontwerptekening.

Contact

Gerrit Kuper
Gerrit Kuper
Omgevingsmanager

Planning

Dit is de algemene projectplanning. Zodra er meer informatie beschikbaar is, wordt de planning bijgewerkt.

De technische maatregelen worden in de periode januari tot en met juli 2021 uitgewerkt.

Fase 2 - Procedure omgevingsvergunning en projectplan Waterwet (oktober 2021 tot april 2022)

Fase 3 - Aanbestedingsprocedure en gunning aannemer (mei 2022 tot juli 2022)

De verwachting is dat de werkzaamheden in augustus 2022 van start gaan.

De verwachting is dat de werkzaamheden in december 2022 worden afgerond.