Projectplanning Kadeverbetering Vlistkade-Oost en Grote Kerkvliet

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

De technische maatregelen worden in de periode januari tot en met juli 2021 uitgewerkt.

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is een ontwerp-projectplan Waterwet ‘Kadeverbetering Vlistkade Oost en Groote Kerkvliet’ opgesteld. Op 21 december 2021 heeft het bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ingestemd met het ontwerp-projectplan. Vanaf maandag 10 januari 2022 ligt het ontwerp-projectplan voor iedereen ter inzage op het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 te Houten.

Fase 3 - Aanbestedingsprocedure en gunning aannemer (mei 2022 tot juli 2022)

Status: Aankomend

De verwachting is dat de werkzaamheden in augustus 2022 van start gaan.

De verwachting is dat de werkzaamheden in december 2022 worden afgerond.