Werkzaamheden Park Oudegein van start

Op 22 september 2020 starten de werkzaamheden om de waterhuishouding in Park Oudegein in Nieuwegein te verbeteren. De werkzaamheden vinden voornamelijk in het Natuurkwartier plaats. Dit duurt in totaal ongeveer vier maanden. De werkzaamheden geven in de huidige planning vanaf week 43 vooral overlast voor bezoekers van het Natuurkwartier, Kinderboerderij IJsselstee, Milieu Educatie Centrum en Poldermolen Oudegein.

Waarvoor is het nodig?

De wijzigingen in de waterhuishouding helpen de komende jaren wateroverlast bij extreme buien te voorkomen en verbeteren de waterkwaliteit in het park. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA (Klimaatbestendige WaterAanvoer)+).

Wat gaat er gebeuren?

De waterhuishouding in Park Oudegein wordt aan de kant van het Natuurkwartier verbeterd. Met de werkzaamheden worden bestaande watergangen verbreed en uitgediept, nieuwe stuwen, damwanden en duikers geplaatst om vervolgens aan de zijde van de Doorslag een molenvijver aan te leggen, een nieuw gemaal te bouwen, de molen aan te sluiten op het watersysteem en tot slot het oude gemaal bij Huis Oudegein te verwijderen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer De Kuiper Infrabouw.

Waar

Vanaf 22 september werkt de aannemer van achteruit het Natuurkwartier (rechts op de kaart) in een lijn richting de Doorslag; dit is om verkeershinder en andere overlast tot het minimum te beperken.

Bereikbaarheid en gevolgen voor het verkeer

  • De toegangsweg Geinoord wordt vanaf week 43 afgesloten voor wandel- en fietsverkeer. Kinderboerderij IJsselstee, Milieu Educatie Centrum en Poldermolen Oudegein blijven met een tijdelijke brug en met een omleiding bereikbaar.
  • Voetgangers en fietsers worden vanaf Parkhout/Geinoord –door Park Oudegein- omgeleid naar de tijdelijke ingangen van het Natuurkwartier (incl. Milieu Educatie Centrum en Poldermolen Oudegein) en Kinderboerderij IJsselstee. Deze ingangen liggen allen aan het fietspad door Park Oudegein.
  • Voor Kinderboerderij IJsselstee wordt een aparte ingang aan het fietspad door Park Oudegein gecreëerd om in tijden van corona het maximum aantal bezoekers van 75 personen te kunnen handhaven.
  • Bezoekers die met de auto komen kunnen parkeren op de parkeerplaats naast Jack’s Grillhouse: navigeer naar Parkhout 2.
  • Vanaf week 43 worden ten hoogte van de ingang van Kinderboerderij IJsselstee extra fietsrekken geplaatst.

De bovengenoemde data zijn onder voorbehoud. Als de planning wijzigt passen we dit aan en kunt u actuele data terugvinden op de site van Natuurkwartier Nieuwegein.

Hinder werkzaamheden

De werkzaamheden geven enige geluids- en verkeershinder in het gebied en voor omwonenden aan de overzijde van de Doorslag. Werkzaamheden die veel geluid maken (zoals slaan van damwanden) gebeuren incidenteel en duren één of twee dagdelen.


Contact

Bastiaan Gijsbertsen
Projectleider