Waterschap gaat meerdere varianten onderzoeken voor Doorslagsluis

Het waterschapsbestuur wil meerdere oplossingsrichtingen onderzoeken om extra water aan te kunnen voeren door de Doorslag(sluis) in Nieuwegein. Aanleiding voor het voorstel zijn de hoge kosten van de variant waarbij het water via een ondergrondse koker langs de sluis wordt geleid en de oude Doorslagsluis wordt gerenoveerd.

Knelpunten

De Doorslagsluis in Nieuwegein is een van de knelpunten in de wateraanvoer naar West-Nederland. In tijden van droogte leidt het waterschap via het kanaal de Doorslag extra water naar het westen om de verzilting daar tegen te gaan. Om meer water via deze route aan te kunnen voeren zijn er meerdere mogelijkheden. Het extra water kan door de sluis, maar dan moet de sluis worden aangepast. Het extra water kan ook langs de sluis, via een grote koker onder de Herenweg. De voorkeur van het waterschap gaat vooralsnog uit naar een variant waarbij het water langs de sluis wordt geleid, met behoud en renovatie van dit gemeentelijk monument. Deze variant is de afgelopen maanden meer in detail uitgewerkt.

Ondergrondse koker duurder dan verwacht

Bij de uitwerking is gebleken dat de kosten van de variant met de koker aanmerkelijk hoger zijn dan de variant waarbij de sluis wordt aangepast. Tussen de 1 en 2 miljoen euro meer. Dit is aanleiding voor het waterschap om naast de variant met behoud en renovatie van de sluis, ook de variant waarbij de sluis sterk wordt aangepast of verwijderd, mee te gaan wegen in de bestuurlijke besluitvorming.

Na besluit overleg met omgeving

Als het algemeen bestuur van het waterschap hier in december meer instemt, zal de nieuwe variant technisch en financieel in detail worden uitgewerkt. Behoud van cultuurhistorisch watererfgoed is belangrijk voor het waterschap. Maar we staan ook aan de lat om op een verantwoorde manier om te gaan met belastinggeld. Mocht het bestuur kiezen voor de extra afwegingsvariant, dan volgt overleg met alle betrokken partijen waaronder de gemeente, de omgeving en het ministerie van Infrastructuur en Water. Het ministerie stelt budget beschikbaar voor het oplossen van dit knelpunt in de wateraanvoer.