Vervangen bruggen Enkele Wiericke afgerond

Over de Enkele Wiericke bij Nieuwerbrug liggen twee nieuwe bruggen. De oude bruggen zijn binnen het project Klimaatbestendige Wateraanvoer vervangen.

Ruimte voor water en natuur

Onder de nieuwe auto- en fietsbrug kan veel meer water doorstromen. Ook is de Enkele Wiericke tussen de bruggen verbreed. Dit was nodig om West-Nederland in tijden van extreme droogte zoals afgelopen zomer, van voldoende zoetwater te voorzien.
De autobrug is voorzien van een faunapassage, waar onder meer de otter die in dit gebied leeft, gebruik van kan maken.

Mobiele waterkering

Onder de autobrug zit ook een nieuwe calamiteitenkering. Dat is een mobiele kering die in geval van een calamiteit, het water van de Enkele Wiericke fysiek kan scheiden van de Oude Rijn.  De kering bestaat uit sponningen waar schotbalken in kunnen worden gehesen. Deze schotbalken bewaart het waterschap vlakbij de brug. Mocht het nodig zijn, dan is de calamiteitenkering snel gebruiksklaar.


De oorspronkelijke fietsbrug en de nieuwe fietsbrug

Op de foto staat de oude en de nieuwe fietsbrug. Onder de nieuwe brug kan veel meer water doorstromen.