Uitvoering ophoging oevers Harmelen gestart

Eind maart en in april neemt het waterschap maatregelen bij vier eigenaren langs de Oude Rijn om wateroverlast tijdens de inzet van de KWA (Capaciteitsuitbreiding van de Klimaatbestendige Wateraanvoer) te voorkomen.

Oever verhoogd

Hierbij wordt de oever verhoogd en waar nodig de beschoeiing vervangen. De maatregelen vinden plaats op particulier eigendom en vanaf de kant. Er wordt geen overlast voor de omgeving verwacht.

Meer informatie

Op de pagina Leidsche Rijn - Oude Rijnroute vindt u meer informatie over de werkzaamheden, die zich concentreren aan de Haanwijk en Breeveld in Harmelen.


Contact

Miriam Duijkers
Miriam Duijkers
Omgevingsadviseur