Projectplan KWA+ opstelplaats mobiele pompen Caspargouw vastgesteld

Gepubliceerd op 16 april 2021

Het projectplan ‘Opstelplaats mobiele pompen Caspargouw’ is op 13 april 2021 definitief vastgesteld. In het projectplan staan de voorgenomen inrichtingsmaatregelen beschreven. Deze betreffen de aanleg van een opstelplaats voor mobiele pompen bij gemaal Caspargouw in Cothen (gemeente Wijk bij Duurstede)Vanaf deze opstelplaats kunnen mobiele pompen tijdens extreme droogte, extra water vanuit  het Amsterdam-Rijnkanaal naar Utrecht aanvoeren om het water in het Kromme Rijngebied en de stad Utrecht op peil te houden. Naar deze opstelplaats gaat het waterschap twee afsluitbare watertransportleidingen onder de weg (door de kade) aanleggen en de bestaande elektriciteitsvoorziening uitbreiden. De maatregelen zijn onderdeel van het project ‘Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA+)’. Doel van de maatregelen is de aanvoer van extra water naar West Nederland in tijden van extreme droogte te vergroten.

Inspraakrapport

Het ontwerp-projectplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen van donderdag 11 februari tot en met donderdag 25 maart jl. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. In de rechterbalk vind u het definitieve projectplan, de bekendmaking en een link naar de projectpagina.

Beroep

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan, kan binnen zes weken na bekendmaking van de vaststelling van het projectplan, beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland. Meer informatie hierover vindt u in de bekendmaking.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden zijn gepland van half september 2021 tot eind maart 2022. Deze planning is onder voorbehoud.