Nieuwsbrief Polsbroek Lopikerwaard

De route door de Lopikerwaard is een van de aanvoerroutes van zoet water naar West-Nederland tijdens langdurige droogte. Langs deze route zijn op verschillende locaties maatregelen nodig, zoals het verbreden en verdiepen van sloten en het verhogen van het peil. Bij het dorp Polsbroek zijn ook maatregelen nodig. Twee stuwen en een nauwe doorgang onder een brug zorgen voor vernauwingen in de wateraanvoer. In deze eerste nieuwsbrief informeren we de inwoners van Polsbroek over het project en de maatregelen.