Nieuwsbrief Enkele Wiericke - Oude Rijn

De route via de Enkele Wiericke en de Oude Rijn is een van de aanvoerroutes van zoet water naar West-Nederland tijdens langdurige droogte. Langs deze route zijn verschillende maatregelen nodig. Bij het dorp Nieuwerbrug is dit ook het geval. Twee bruggen in het dorp, een fietsbrug en een autobrug zorgen voor vernauwingen in de wateraanvoer. In deze nieuwsbrief informeren we de inwoners van Nieuwerbrug over het project en de maatregelen.