Nieuwsbrief 1 Leidsche en Oude Rijn is uit

De Leidsche en Oude Rijn is een van de aanvoerroutes van zoet water naar West-Nederland. Langs deze route zijn op verschillende locaties maatregelen nodig. Deze maatregelen bestaan uit het ophogen van oevers. Nadat de maatregelen zijn afgerond, hebben aanwonende eigenaren geen overlast meer op hun perceel van de hogere waterpeilen en sterkere stroming. In de eerste nieuwsbrief informeren we de inwoners langs de Leidsche en Oude Rijn in Harmelen over het project en de maatregelen.