Molen Oudegein gaat malen voor verbetering waterkwaliteit en waterafvoer park Oudegein

Gepubliceerd op 25 april 2018

Dinsdag 24 april 2018 tekenden de bestuurders van de gemeente Nieuwegein, Stichting De Utrechtse Molens en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het convenant voor de plannen in Park Oudegein in Nieuwegein.

Werkende wipwatermolen

Bezoekers van het Natuurkwartier kunnen straks weer genieten van een 350 jaar oude werkende wipwatermolen. Een wipwatermolen werd vrijwel altijd gebruikt als poldermolen, om een polder droog te houden. In zijn nieuwe functie gaat molen Oudegein malen voor de verbetering van de waterkwaliteit. Een maalvaardige molen vervult een educatieve en cultuurhistorische functie en is een waardevolle aanvulling in het Natuurkwartier en park Oudegein.

Burgerinitiatief

De plannen komen voort uit een burgerinitiatief van de werkgroep Molen Oudegein.In deze werkgroep hebben Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden , Gemeente Nieuwegein en Stichting De Utrechtse Molens samengewerkt om de watersituatie in Park Oudegein te verbeteren en de molen weer maalvaardig te maken.

Onderdeel van groter plan

In tijden van droogte moet het waterschap extra water doorvoeren van het Amsterdam Rijnkanaal en de Gekanaliseerde Hollandse IJssel om het westen van Nederland van zoet water te voorzien. Door het veranderende klimaat is de verwachting dat dit vaker en langduriger zal moeten gebeuren, waarvoor het watersysteem aangepast moet worden om extra doorvoer mogelijk te maken. Dit project heet de Klimaatbestendige Wateraanvoer(KWA). In Park Oudegein wordt hiervoor de waterafvoer verbeterd en gelijk ook de waterkwaliteit verbeterd. Het herstellen en maalvaardig maken van de molen Oudegein kan hierin mooi meegenomen worden.


Contantijn Jansen op de Haar (hoogheemraad),  Peter Snoeren (wethouder Nieuwegein) en Saskia van Dockum (directeur Utrechts Landschap) staan samen met Lenie Smit (initiatiefnemer) voor de molen Oude Gein nadat ze het convenant getekend hebben.

Het waterschap brengt verbetering in het watersysteem om het westen van Nederland klimaatbestendig te houden en zorgt tevens voor een verbeterde waterafvoer en waterkwaliteit in Park Oudegein. Het herstellen en maalvaardig maken van de molen Oudegein kan hierin mooi worden meegenomen.