Landmeetkundige onderzoeken Lopikerwaard

Om extra water aan te voeren via de sloten en weteringen in de Lopikerwaard, zijn verschillende maatregelen nodig. Het waterschap is bezig met het verder uitwerken van deze maatregelen. Hiervoor is veel onderzoek nodig, waaronder landmeetkundig onderzoek. Tussen 21 januari en circa 15 maart start een landmeetkundig onderzoek langs de aanvoerroute van de KWA (Klimaatbestendige WaterAanvoer) in de Lopikerwaard. Het onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers van Siegers Landmeetkunde uit Wenum Wiesel (Apeldoorn).

GPS-zender

Landmeters meten de waterlijn en een gedeelte van de langs het water liggende percelen in. Dit gebeurt met een GPS-zender die bevestigd is aan een stok. Het is mogelijk dat de landmeters voor het onderzoek percelen betreden. Zij zullen uiteraard hierbij zo voorzichtig mogelijk te werk gaan. De landmeters kunnen zich legitimeren en zullen voorafgaand bij de woning (indien aanwezig) aanbellen.


Contact

Chris Fitzpatrick
Adviseur omgevingsmanagement