Informatieavond voortgang project KWA Lopikerwaard

Gepubliceerd op 18 januari 2018

Donderdag 1 februari 2018 organiseert het waterschap een informatieavond in Dorpshuis De Schouw, M.A.A. Schakelplein 6 in Lopik. Tijdens deze avond zal de stand van zaken worden toegelicht van de uitgevoerde onderzoeken in de Lopikerwaard en de uitwerking in varianten. In de varianten staan maatregelen die het mogelijk maken om in de toekomst tijdens extreme droogte veel meer water door de watergangen van de Lopikerwaard aan te voeren richting West-Nederland. De avond begint om 20.00 uur (inloop 19.45 uur).

Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA)

In tijden van ernstige droogte kan op sommige locaties in het westen van Nederland geen water uit de rivier meer worden ingelaten. Dit komt door verzilting vanuit de Noordzee. Het systeem KWA (Klimaatbestendige WaterAanvoer Midden Nederland) zorgt in die situatie voor de aanvoer van extra zoetwater naar West-Nederland. Dit is voor het laatst gebeurd in 2011. De verwachting is dat door de klimaatsverandering, West Nederland in de toekomst vaker behoefte heeft aan meer zoetwater.

Lopikerwaardroute

Een van de wateraanvoerroutes loopt door de Lopikerwaard. Bij gemaal De Koekoek kan extra water worden ingelaten vanuit de Lek. Via de Lopikerwaard wordt dit water doorgevoerd naar gemaal Keulevaart waar het op de Gekanaliseerde Hollandse IJssel gepompt wordt. De watergangen in de Lopikerwaard zijn op dit moment niet overal groot genoeg om aan die extra vraag naar zoet water te kunnen voldoen. In de Lopikerwaard zijn dan ook maatregelen nodig.

Voorkeursvariant voor maatregelen

In 2016 en 2017 zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om te kijken welke maatregelen in de Lopikerwaard nodig zijn. Ook is een praktijkproef uitgevoerd om te kijken waar de extra hoeveelheid water tot knelpunten leidt.
Op basis van al deze gegevens is gekeken welke maatregelen een oplossing kunnen vormen om de gewenste capaciteit van de KWA te realiseren. De maatregelen zijn uitgewerkt in 5 varianten. Hieruit wordt een voorkeursvariant geselecteerd.

Op 1 februari informeren wij de inwoners uit het gebied over de uitkomsten van de onderzoeken en de varianten. Tijdens de avond is er volop gelegenheid om in deelgroepen vragen te stellen en de maatregelen te bespreken.


Meer informatie

Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen of bellen met de omgevingsmanager van het project, Marcel Wijstma, marcel.wijstma@hdsr.nl, 030-6345897.

Op 8 februari staat de voorkeursvariant voor de Lopikerwaard op de agenda van de bestuurlijke commissie Systeem, Kwaliteit en Keten (SKK). Tijdens deze vergadering kunt u inspreken. Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u dit vooraf melden. Voor informatie hierover, kunt u contact opnemen met medewerkers van de afdeling Bestuurszaken, bestuurszaken@hdsr.nl of tel. (030) 634 59 46.