Informatieavond Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA) Lopikerwaard drukbezocht

De informatieavond van donderdag 1 februari in Lopik over de Lopikerwaardroute van de KWA (Klimaatbestendige WaterAanvoer) is drukbezocht. Zo’n 70 belangstellenden waren aanwezig om zich te laten informeren over de stand van zaken van het project.

Onderzoeken en maatregelen

In de Lopikerwaard zijn verschillende maatregelen nodig om in tijden van extreme droogte, extra water aan te kunnen voeren naar West-Nederland. De sloten en weteringen in de Lopikerwaard zijn op dit moment niet groot (en diep) genoeg om aan de toenemende vraag te voldoen. Tijdens de avond is een toelichting gegeven op de onderzoeken die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden en de verschillende varianten (pakketten van maatregelen), waaronder een voorkeursvariant. Verder was er voor de aanwezigen volop de gelegenheid om vragen te stellen en eventuele wensen en aandachtspunten mee te geven.

Wat betekenen de maatregelen voor mij?

De aanvoerroute door de Lopikerwaard begint bij gemaal De Koekoek bij Lopik waar het water uit de Lek wordt gepompt en eindigt bij gemaal De Keulevaart bij Haastrecht die het water op de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel pompt. Langs deze route liggen veel (landbouw)percelen. Het merendeel van de aanwezigen heeft grond langs de route en was benieuwd wat de impact is van de geplande maatregelen op zijn / haar perceel.