Flora en fauna onderzoek Polsbroek

Aan de westkant van Polsbroek zorgen smalle watergangen, stuwen en een nauwe duiker onder de provinciale weg voor een knelpunt in de wateraanvoer. Om tijdens langdurige droogte voldoende water aan te kunnen voeren naar West-Nederland, zijn maatregelen nodig. Voordat het waterschap hiermee start, vinden verschillende onderzoeken plaats.

Flora en faunaonderzoek

Ter voorbereiding op deze maatregelen onderzoekt het waterschap of er bijzondere natuurwaarden of beschermde soorten aanwezig zijn - of zouden kunnen zijn. Als dat het geval is, houden we hier rekening mee in het project.

Veldbezoeken

Voor het flora en faunaonderzoek vinden vijf veldbezoeken plaats bij stuw Slangenweg en stuw de Grote Kerkvliet (zie afbeelding). Deze veldbezoeken vinden plaats in de periode maart tot en met mei. Een deel van de veldbezoeken gebeurt in de avonduren. Op dat moment is de aanwezige fauna het best waarneembaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ecologen van Arcadis. Het is voor dit onderzoek niet nodig privéterrein te betreden.

De resultaten

Op basis van de resultaten van het onderzoek, kunnen maatregelen worden opgesteld waaraan het project moet voldoen om de flora en fauna te behouden of compenseren.