Duikers aan het werk bij gemaal De Koekoek

Afgelopen week lagen er duikers in de maalvliet van de gemaal De Koekoek. Geen duikers in de betekenis van betonnen buizen waar water doorheen stroomt, maar echte duikers met persluchtflessen.

Aanvoer van water tijdens droogte

Gemaal De Koekoek bij Lopik voert normaal gesproken overtollig water uit de Lopikerwaard af naar de Lek. In tijden van droogte, voert het gemaal water aan naar de polder. Dat was ook het geval tijdens de droge zomer van 2018. In dat jaar heeft ons waterschap drie maanden lang water aangevoerd naar West-Nederland om daar de verzilting tegen te gaan.

Sterke stroming

De wilgentenenmat die uitspoeling van de bodem achter het gemaal moet voorkomen is niet goed bestand gebleken tegen de sterke stroming in 2018. Dit bleek tijdens de recente onderhoudsinspectie van het gemaal.

Nieuwe robuuste mat

Afgelopen week is een nieuwe, veel robuustere betonmat aangebracht. Twee keer zo groot als de oude. De zware mat is aangebracht door een kraan. De duikers hebben onder water gecontroleerd of de mat goed ligt.

Deze week plaatsen we een nieuw verdeelrooster bij de uitstroomopening. Dat rooster werkt als een super douchekop en verdeelt het water. Zo stroomt het minder hard en breder uit in de maalvliet.

Gemaal De Koekoek is klaar voor een droge zomer!